woensdag 5 december 2012

ZELFVOORZIENEND PLANTEN OP ARUBA

Men hakt en graaft een gat uit van plm 30 cm diep.


De uitgegraven grond wordt gezeefd

De stenen worden verzameld.

Er blijft mooie, mineraalrijke en vruchtbare aarde over.

De verzamelde stenen gaan op de steenheuvel voor hergebruik.Bemeste aarde wordt in het gegraven gat gestort als bodemlaag.

Daarop komt een toplaag van de gezeefde vruchtbare grond.

Er wordt as gebruikt om de mieren weg te houden.

De as wordt toegevoegd...

...en vermengd met de vruchtbare aarde.

Nu kan er geplant worden. In dit geval pompoen.


Zaad van pompoen en watermeloen (petilla)

Hagedissen vreten jonge plantjes aan.

Daarom moet er beschermd geplant worden, zolang de plantjes klein zijn. Tegen leguanen en vogels moet er eigenlijk ook nog een net overheen.

Cunucuero's gebruiken vaak metalen golfplaat om de hagedissen buiten te houden, maar met blikjes kan het ook.

 
De opgegraven stenen zijn uniek bouwmateriaal...

...bijvoorbeeld voor muren.


 

zaterdag 24 november 2012

TACAMAHACA: KABINET EMAN HELEMAAL NIET GROEN

Artikel van TACAMAHACA, verschenen in het Papiamento op zaterdag 17 november 2012 in o.a. Solo Pueblo en Diairio, bewerking/vertaling St. KADE:

 

KABINET EMAN HELEMAAL NIET GROEN (duurzaam)


Uitgerekend in Pos Chikito, de wijk die de AVP altijd onvoorwaardelijk heeft gesteund, begaat de regering Mike Eman een grove misdaad tegen de natuur. Enige maanden geleden hebben bobcats en tractoren  in opdracht van DOW een natuurgebied van 5000 m2 met bestemming 'groengebied' , kaalgeslagen voor huizenbouw op riante bouwkavels, ter grootte van bijna 800 m2. De huizen zijn waarschijnlijk bestemd voor buitenlanders, aangezien DOW onder het bestuur van minister Sevinger valt. Ironisch genoeg hebben tractoren in Pos Chikito niet het hele stuk natuurgebied met de grond gelijk gemaakt: wat nog overeind staat is een bordje met 'Natuurreservaat'.
Bewoners in de buurt van de twee verwoeste terreinen zagen talloze vogeltjes verward rondvliegen op zoek naar hun nestje. Een bewoonster die vlakbij de cunucu woont, die toebehoorde aan F. Croes, zag vele vogels, duiven en kleine leguanen alle kanten uit vluchten op zoek naar een heenkomen. Het verwoeste terrein bevatte nesten van shoco's, en nu, na de verwoesting, is er geen shoco meer over.Heeft de regering hier onze shoco niet tot nationaal symbool verklaard? Horen leguanen niet beschermd te worden? Is dit de manier waarop het beroemde 'Groene' beleid van de AVP gestalte krijgt?
Dit zogenaamde 'Groen' is slechts een aanleiding voor de regering om uitstapjes te maken, conferenties te organiseren en met geld te smijten, maar in de praktijk daarentegen is het om te huilen, wat er met de natuur in de wijken gebeurt. Elke weg wordt met beton bedekt, de natuur wordt op geen enkele manier geïntegreerd in project 'Bo Bario'. Het is kennelijk de politieke missie van de DIP om alle natuur te verwijderen en ons land vol te bouwen met meer huizen voor buitenlanders.
De bekende activist Alex van Pos Chikito vraagt samen met de vakbonden en andere maatschappelijke organisaties via de stichting DEA al jaren om een andere koers aan de Arubaanse regeringen, maar antwoord hebben ze nooit gekregen. DEA bevordert daadwerkelijk een groene economie, bijvoorbeeld door het integreren van de natuur, flora en fauna bij de ontwikkeling van de wijken. De stichting is tegen de ondoordachte vernietiging van de natuur zoals de regering jaar in jaar uit onafgebroken laat uitvoeren. Als je de wildernis vernielt met zijn medicinale bomen en planten - Noni Arubiano, Seida, Neem, Watapana - verniel je de woonplaats van allerlei inheemse diersoorten in Aruba. Tegelijkertijd neem je de koele schaduw weg van de bomen in de wildernis. Iedereen met een beetje gezond verstand ziet dat. Aruba wordt beetje bij beetje zo heet als een oven en wanneer het regent, spoelt de laatste vruchtbare aarde rond de huizen weg. DEA heeft vorig jaar zelfs de directeur van het Arubahuis benaderd in de veronderstelling dat deze kon bemiddelen, maar dat heeft duidelijk geen enkel resultaat opgeleverd, en ze hebben toch een groot deel van onze natuur in Pos Chikito vernietigd.
Wat wint de regering erbij als er meer huizen komen? Aan de grootte van de kavels te zien, zijn de huizen niet bestemd voor sociale woningbouw. Aangezien noch minister Sevinger, noch iemand anders van de regering, de doelstellingen van DEA respecteert, wordt de dreigende vernietiging van de natuur in Pos Chikito onder de aandacht gebracht van politieke partijen in Nederland, alsmede de vaste kamercommissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingelicht.
Ook oud-premier Ruud Lubbers is op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en vond de berichten 'triestmakend'. Vervolgens heeft hij minister Spies verzocht contact op te nemen met Mike Eman over de situatie.
DEA zal ook de stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege van prinses Irene voor de bescherming van het natuurlijk milieu op de hoogte stellen, ook over de kaalslag van het groen en het natuurgebied in Pos Chikito, via deze blog.
DEA heeft sinds de jaren '80 verschillende projecten voor duurzame ontwikkeling opgezet. Regeringen hebben ruim de tijd gehad om de vernietiging te voorkomen die nu plaatsvindt in de wijken, ook in Pos Chikito. Het is duidelijk dat het kabinet Eman helemaal niet groen is (duurzaam). Het parlement moet deugdelijke wetten en landsbesluiten uitvaardigen voor de bescherming van onze natuurlijke omgeving.
Hoewel er geen Indianen in het kabinet Eman zitten, zou het geen kwaad kunnen als ze de Indiaanse filosofie zouden overnemen: 'We hebben de aarde te leen van onze nakomelingen en moeten haar goed beheren.' De oorspronkelijke bewoners konden beslist groen genoemd worden. Ze leefden in perfecte harmonie met de natuur. Tot de blanke kwam...

TACAMAHACA

maandag 19 november 2012

FOTOVERSLAG CUNUCUWe verzamelen de calichi (kalk) stenen.

De grond zit vol waardevolle calichistenen. Ze zijn zeer decoratief en uiterst duurzaam bouwmateriaal voor huizen, muren, etc.

Een oorspronkelijke bewoner kwam even polshoogte nemen.


De altijd nieuwsgierige chuchubi houdt alles ook in de gaten.Allochtone buurtjongens komen een aangeslagen vogeltje brengen. 
donderdag 15 november 2012

WAT WE AANTROFFEN IN DE CUNUCUNa onze brief aan Ruud Lubbers stopte de kaalslag en het bedelven van vruchtbare landbouwgrond met gruis.

De leguaan is officieel een beschermde diersoort, maar in de praktijk zijn ze vogelvrij.
Seida, medicinale plant


Geneeskrachtige Noni. Deze soort groeit uitsluitend op Aruba (endemisch)

Neem, medicinale boom met vele toepassingen

Merengue, medicinale boom


Aloe, traditionele medicinale plant met vele toepassingen

Passiebloem, medicinale plant

Betonica, medicinale plant

Duizendpoot. Verdwijnende diersoort.

Waltaka of Toteki. Een van de vele hagedissoorten.

Chuchubi.