maandag 6 februari 2012

DUURZAAM HUISVESTINGSPROJECT POS CHIQUITO


Kernteam stichting DEA, van links naar rechts:  Alex Croes, Alex Lie, Alvin Ras.


Alex Lie en kernteamlid Roberto Geerman


DEA staat voor Desaroyo Ecologico Aruba (Ecologische Ontwikkeling Aruba).
De doelstelling van het duurzame huisvestingsproject in Pos Chiquito is de natuur (flora en fauna) in betrokken percelen niet aan te tasten en te laten zien dat het heel goed mogelijk is om te bouwen in een natuurlijke omgeving zonder kaalslag.

Hieronder enige medebewoners