zaterdag 14 september 2013

Klimaatverandering wereldwijd


maandag 9 september 2013

 Bron: Jan Visser | Ed Aldus

De stijging van het aantal weergerelateerde doden tussen de jaren negentig van de 20ste eeuw en het voorbije decennium (2001-2010) bedroeg maar liefst 20 procent. De oorzaak komt volledig voor rekening van twee indrukwekkende hittegolven in Europa. De eerste deed zich voor in West-Europa tijdens de grote zomer van 2003. Er vielen toen ruim 71.000 doden. Vooral in Frankrijk was in augustus sprake van een lugubere situatie. Mortuaria konden de lijken niet meer bergen: koelcellen van grote supermarkten fungeerden in onder meer de regio Parijs tijdelijk als alternatieve lijkenhuizen.
Vervolgens kreeg Europees Rusland in juli en augustus 2010 te maken met een apocalyptische hittegolf waarbij ruim 56.000 doden vielen. Eind juli zinderde het kwik in Moskou gedurende 8 opeenvolgende dagen naar waarden boven 35 graden. Het waren allemaal records: op de 29ste bedroeg de maximumtemperatuur 38,2º.  Juli 2010 was met gemiddeld 26,0º tegen normaal 18,4º de warmste kalendermaand aller tijden. In augustus hield de hitte aan met 9 nieuwe hitterecords en op de 6de werd met 37,3º een zinderend augustusrecord gevestigd. In totaal zijn tussen 2001 en 2011 wereldwijd 136.000 mensen door hittegolven om het leven gekomen. In de jaren negentig waren dat er 'slechts' 6000.
Dit jaar werd de wereld opnieuw geconfronteerd met grootschalige hittegolven. Aan het begin van het jaar heerste extreme hitte in Australië (12 januari 49,6º in Moomba, South Australia); eind juni/begin juli lag de Amerikaanse 'Desert Southwest' op een rooster (Death Valley 54,0º: wereldhiterecord voor juni) en later in juli en de eerste helft van augustus kreeg het 'Verre Oosten' te maken met moordende hitte. Zo werd op 12 augustus met 41,0º in Ekawasaki (Kochi Prefecture) een nieuw hitterecord voor Japan gemeten. In China werd het vooral het zeer dicht bevolkte oosten van het land (400 miljoen mensen: 5 procent van de wereldbevolking) geteisterd door verzengende hitte.
 Op 11 augustus liep het kwik in Shengxian op tot 42,7º; in de miljoenenstad Hangzhou werd op 12 augustus de 12de dag met een maximumtemperatuur van 40,3º of hoger (40,3º is het all-time hitterecord, daterend uit augustus 2003) geregistreerd. Hoewel inwoners van Oost-China qua 'verstikkende hitte' wel wat gewend zijn, is het statistisch aannemelijk dat het aantal hittedoden in de duizenden, wellicht zelfs in de tienduizenden moet lopen. De Chinese autoriteiten geven weinig informatie, maar de persberichtjes zeggen genoeg: "Verschillende personen zijn gestorven door een hitteberoerte, inclusief bouwvakkers, van wie velen migranten zijn met een beperkte gezondheidszorg. Het sterftecijfer voor een hitteberoerte kan bij niet tijdige behandeling oplopen tot 50-70 procent."
 Statistieken van weergerelateerde doden zullen in de nabije toekomst steeds vaker door hitteslachtoffers worden gedomineerd. Wetenschappers kwamen recentelijk tot de conclusie dat, op basis van de reeds voortschrijdende  klimaatverandering, intense en dodelijke hittegolven de afgelopen 30 jaar al met een factor van 50 zijn toegenomen. Een bijzonder verontrustende ontwikkeling!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten